Marzena ZOWCZAK

Marzena ZOWCZAK
Prokurent w Andama


Tel .: PL +48 577 690 121
E-mail: marzena.z@andama.eu 


Języki: 

  • Polski
  • Angielski

Marzena ZOWCZAK - Piastując funkcję prokurenta w Andamie

Łączy pracę w biznesie z projektami pomocowymi oraz filmowymi. Jej międzynarodowe, różne doświadczenia  z  pracy w  fundacjach  owocują szerokim patrzeniem  na  biznes i jego wpływ na ludzi oraz środowisko. Zawsze zwraca uwagę całego zespołu na dobór produktów i działań, które są nowatorskie ale i ekologiczne.