NASZ ZESPÓŁ

NASZ ZESPÓŁ

to specjaliści różnych dziedzin - są oni filarem naszej firmy.

Niektórzy z nas znają się już wiele lat. Realizowaliśmy wspólnie różne projekty, w których ważne były kreatywne i dalekosiężne rozwiązania w powierzonych zadaniach.  

Połączenie nas w zespół dało świetny rezultat - uzyskaliśmy efekt synergii. 

Dzięki różnorodnym specjalizacjom i doświadczeniom możemy naszym klientom zagwarantować przyjrzenie się jego projektowi z różnych perspektyw. 

ANDAMA jest firmą zaangażowaną- wspieramy naszą wiedzą i oferowanymi produktami działania służące środowisku. 

Jesteśmy w 100% pewni, że nasze rozwiązania przyczyniają się do ekologicznego wkładu w troskę o naszą planetę, przynosząc jednocześnie istotne korzyści z ekonomicznego punktu widzenia. 

Równie ważny jest dla nas dobór ludzi i firm kooperujących z nami. 

Wspólne wartości i cel, jakim jest praca na rzecz środowiska, to podstawy naszej współpracy. 

Zachęcamy wszystkich                       - zostaw zielony ślad.

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na wpółpracę z firmą ANDAMA. 


Rajko Kverh
Prezes- Właścicie